MAXICOM
İkincil ve İzelement Katkılı Katı Organomineral Gübre

ETKİN ORGANİK MADDE İLE KORUNAN YÜKSEK ORANLI BİTKİ BESİN ELEMENTLERİ  İÇEREN ÇİFTÇİ DOSTU GÜBRE...
1 KG MAXICOM  20 DEKARA KADAR YETER.


MAXICOM İÇERİĞİNDEKİ BİTKİ BESİN ELEMENTLERİ VE FAYDALARI

ÇİNKO (Zn)

Çinko bitkilerde enzimatik proseslerde gerekli bir bitki besin elementi olup, özellikle protein sentezinde ve membran dayanıklılığının artmasında etkilidir.

MOLİBDEN (Mo)

Molibden, bitki içinde nitratı nitrite (toksik bir nitrojen formu) ve ardından amonyağa dönüştüren iki enzimdeki temel bileşendir. Bu dönüşüm bitki içinde amino asit sentezi için önemlidir. Ayrıca Molibden Baklagillerdeki simbiyotik nitrojen bağlayıcı bakterilerin atmosferik nitrojeni bağlaması için de gerekli bir elementtir.
BAKIR (Cu)
Bakır (Cu), düzenleyici proteinlerde yapısal bir element olarak hareket eder ve fotosentetik elektron taşınmasında, mitokondriyal aktivitede , hücre duvarı metabolizmasında ve hormon sinyallemesinde rol oynar .Cu iyonları, Cu / Zn süperoksit dismutaz (SOD), sitokrom c oksidaz, amino oksidaz, lakkaz, plastosiyanin ve polifenol oksidaz gibi birçok enzimde kofaktör görevi görür. Bu nedenle bitkiler, normal büyüme ve gelişme için temel bir mikro besin maddesi olarak Cu'ya ihtiyaç duyar; bu iyon bulunmadığında bitkiler, çoğu genç yaprakları olmak üzere üreme organlarını da etkileyen spesifik eksiklik semptomları geliştirir.
MANGAN (Mn)
Fotosentetik verimliliği ve kuru madde üretimini geliştirir.
* Bitkinin çeşitli hastalıklara karşı direncini artırarak ve fungisit ihtiyacını azaltarak biyotik strese karşı direnç sağlar.
* Abiyotik stres toleransına, özellikle kuraklık ve sıcağa katkıda bulunur
MAGNEZYUM (Mg)

Mg, karbon metabolizmasında rol oynayan bir dizi enzimin kofaktörü olarak bitki klorofil biyosentezinde ve karbon fiksasyonunda merkezi bir rol oynar.
DEMİR (Fe) 
Demir (Fe) bitkiler için gerekli bir besindir. 300'den fazla enzim için kofaktör görevi görür ve solunum ve fotosentez gibi hayati süreçlerde yeri doldurulamaz bir rol oynar.
BOR (B)
Borun temel işlevleri, hücre çeperinin gücü ve gelişimi, hücre bölünmesi, meyve ve tohum gelişimi, şeker taşınması ve hormon gelişimi ile ilgilidir. Borun bazı fonksiyonları, bitkilerdeki nitrojen, fosfor, potasyum ve kalsiyum ile ilişkilidir. Borun bitkilerdeki en önemli işlevlerinin hücre duvarı gelişimindeki yapısal rolü olduğu düşünülmektedir;

KÜKÜRTRİOKSİT (SO3-)

Kükürt, proteinlerin yapısı ve enzimlerin işleyişi açısından büyük öneme sahiptir ve bitkilerin stres ve zararlılara karşı savunmasında önemli rol oynar. Bitki türleri kükürt ihtiyacı açısından büyük farklılıklar gösterir ve yeterli ve dengeli bir kükürt beslenmesi, bunların üretimi, kalitesi ve sağlığı için çok önemlidir.

ETKİN ORGANİK MADDE

Maxicom içindeki özel Etkin Organik Maddelerin  güçlü şelatlama özelliği nedeniyle Besin elementleri bitki tarafından kolayca alınır. Topraktan kullanımında da Etkin Organik Maddelerin koruyucu özelliği ile yapısındaki besin elementlerinin alınamaz forma geçmesini önlemede etkilidir.

UYARILAR
Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
Önerilen dozları aşmayınız.
Yaprak uygulmasında yayıcı yapıştırıcı ile kullanılması önerilir.
Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.
Orijinal ambalajında serin ve kuru yerde direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde muhafaza ediniz.
Normal depolama şartlarında 3 yıl boyunca özelliklerini korur.
Depolama Sıcaklığı: + 5 ile + 40 °C arasında depolanmalıdır.
Deri ve göz temasında tahriş edici olduğundan bol su ile yıkanması önerilir.
Asidik tüm gübrelerle karışabilir. Fosforlu gübrelerle karıştırılmaz. İlaçlarla uygulanmasında kavanoz testi yapılması tavsiye edilir.
© Plusfer.com - Tüm hakları saklıdır.
Kaynaklar (Resources)

[JS_CODE_0]

Created with Mobirise page software